Andere offizielle Informationen und Dienste: www.belgium.be

MYRAQUAT  BV
INDUSTRIELAAN 12 9800 DEINZE
745.906.046
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
2020-04-14 / 0318362      BILDRUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2024-06-11 / 123891      BILD

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent
RegSol
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.
Opening van het faillissement van: MYRAQUAT BV INDUSTRIELAAN 12, 9800 DEINZE.
Handelsactiviteit: markt- en opinieonderzoekbureaus
Ondernemingsnummer: 0745.906.046
Referentie: 20240354.
Datum faillissement: 4 juni 2024.
Rechter Commissaris: LIEVEN STEEL.
Curator: CATHARINA JANSSENS, FORTLAAN 77, 9000 GENT- catharina.janssens@bloom-law.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 30/05/2024
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 12 juli 2024.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: JANSSENS CATHARINA.