Andere offizielle Informationen und Dienste: www.belgium.be

BOUDA'S COMPANY  BV
HERENTALSEBAAN 273 2100 DEURNE
735.392.434
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
2019-10-02 / 0336432      BILDHERENTALSEBAAN 273 2100 DEURNE (ANTWERPEN)
ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
2023-08-14 / 0105775      BILD


MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
2023-10-06 / 0128077      BILD


LANGE BEELDEKENSSTRAAT 164 2060 ANTWERPEN 6
RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2023-12-21 / 149034      BILD

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen
RegSol
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Opening van het faillissement van: BOUDA'S COMPANY BV LANGE BEELDEKENSSTRAAT 164, 2060 ANTWERPEN 6.
Handelsactiviteit: eetgelegenheden met beperkte bediening
Ondernemingsnummer: 0735.392.434
Referentie: 20231354.
Datum faillissement: 14 december 2023.
Rechter Commissaris: FLORIS AMPE.
Curator: FILIP SELS, HEMELSTRAAT 3, 2018 ANTWERPEN 1- filip@selslaw.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 14/12/2023
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 9 februari 2024.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: SELS FILIP.RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
2024-01-17 / 101406      BILD

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen
RegSol
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Opening van het faillissement van: BOUDA'S COMPANY BV LANGE BEELDEKENSSTRAAT 164, 2060 ANTWERPEN 6.
Handelsactiviteit: eetgelegenheden met beperkte bediening
Ondernemingsnummer: 0735.392.434
Referentie: 20231354.
Datum faillissement: 14 december 2023.
Rechter Commissaris: FLORIS AMPE.
Curator: FILIP SELS, HEMELSTRAAT 3, 2018 ANTWERPEN 1- filip@selslaw.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 14/12/2023
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 9 februari 2024.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: SELS FILIP.

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Faillissement van: BOUDA'S COMPANY BV LANGE BEELDEKENSSTRAAT 164, 2060 ANTWERPEN 6.
Geopend op 14 december 2023.
Referentie: 20231354.
Datum vonnis: 11 januari 2024.
Ondernemingsnummer: 0735.392.434
Het faillissement werd ingetrokken.
Voor eensluidend uittreksel: De griffier, B. Franck.