Andere offizielle Informationen und Dienste: www.belgium.be

PASTORALE WERKING VAN DE PAROCHIE IN GENT-WEST  VZW
OUDE-ABDIJSTRAAT 56 9031 DRONGEN
676.921.725
RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
2017-06-28 / 0092307      BILDBENAMING - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …)
2022-03-21 / 0037685      BILD