J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1989/12/13/1989014312/justel

Titel
13 DECEMBER 1989. - KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 1986 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de [Nationale Maatschappij der luchtwegen (N.M.L.W.)] <gewijzigd door W 1991-03-21/30, art. 169>

Bron :
VERKEERSWEZEN
Publicatie : 16-12-1989 nummer :  1989014312 bladzijde : 20490
Dossiernummer : 1989-12-13/

Tekst gewijzigd door deze tekst :1986014134       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
  • WET VAN 21-03-1991 GEPUBL. OP 27-03-1991
    (GEWIJZIGD ART. : OPSCHRIFT)

  • Begin