J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1987/04/22/1987000166/justel

Titel
22 APRIL 1987. - KONINKLIJK BESLUIT tot vaststelling voor [DE POST] van de graden waarvan de personeelsleden titularis moeten zijn om voor mobiliteit in aanmerking te komen <gewijzigd door W 1991-03-21/30, art. 130>

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN.OPENBAAR AMBT
Publicatie : 19-05-1987 nummer :  1987000166 bladzijde : 7505
Dossiernummer : 1987-04-22/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
  • WET VAN 21-03-1991 GEPUBL. OP 27-03-1991
    (GEWIJZIGD ART. : OPSCHRIFT)

  • Begin