J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1985/06/19/1985014317/justel

Titel
19 JUNI 1985. - KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van de koninklijke besluiten van 24 november 1972 en 14 december 1978 houdende respectievelijk de vaststelling van de organieke personeelsformatie van het personeel van het niveau 1 en de niveaus 2, 3 en 4 bij [DE POST] <gewijzigd door W 1991-03-21/30, art. 130>

Bron :
VERKEERSWEZEN
Publicatie : 30-08-1985 nummer :  1985014317 bladzijde : 12411
Dossiernummer : 1985-06-19/

Teksten gewijzigd door deze tekst :1978121412        1972112403       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
  • WET VAN 21-03-1991 GEPUBL. OP 27-03-1991
    (GEWIJZIGD ART. : OPSCHRIFT)

  • Begin