J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1983/12/08/1984014332/justel

Titel
8 DECEMBER 1983. - KONINKLIJK BESLUIT houdende tijdelijke bepalingen met het oog op de toelating in de hoedanigheid van vastbenoemd personeelslid van [DE POST] van sommige bij overeenkomst aangeworven personeelsleden <gewijzigd door W 1991-03-21/30, art. 130>

Bron :
VERKEERSWEZEN
Publicatie : 03-01-1984 nummer :  1984014332 bladzijde : 6
Dossiernummer : 1983-12-08/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
  • WET VAN 21-03-1991 GEPUBL. OP 27-03-1991
    (GEWIJZIGD ART. : OPSCHRIFT)

  • Begin