J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1984/04/17/1984014156/justel

Titel
17 APRIL 1984. - MINISTERIEEL BESLUIT genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 8 december 1983 houdende tijdelijke bepalingen met het oog op de toelating in de hoedanigheid van vastbenoemd personeelslid van [DE POST] van sommige bij overeenkomst aangeworven personeelsleden <gewijzigd door W 1991-03-21/30, art. 130>

Bron :
VERKEERSWEZEN
Publicatie : 21-07-1984 nummer :  1984014156 bladzijde : 10460
Dossiernummer : 1984-04-17/30

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
  • WET VAN 21-03-1991 GEPUBL. OP 27-03-1991
    (GEWIJZIGD ART. : OPSCHRIFT)

  • Begin