J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1982/12/03/1982001966/justel

Titel
3 DECEMBER 1982. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 1977 houdende vaststelling van de vergoedingen te heffen door de [Nationale Maatschappij der luchtwegen (N.M.L.W.)] <gewijzigd door W 1991-03-21/30, art. 169>

Bron :
VERKEERSWEZEN
Publicatie : 31-12-1982 nummer :  1982001966 bladzijde : 15515
Dossiernummer : 1982-12-03/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
  • WET VAN 21-03-1991 GEPUBL. OP 27-03-1991
    (GEWIJZIGD ART. : OPSCHRIFT)

  • Begin