J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1981/07/23/1981001577/justel

Titel
23 JULI 1981. - KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 november 1980 tot vaststelling van de personeelsformatie van de [Nationale Maatschappij der luchtwegen (N.M.L.W.)] <gewijzigd door W 1991-03-21/30, art. 169>

Bron :
VERKEERSWEZEN
Publicatie : 02-09-1981 nummer :  1981001577 bladzijde : 10914
Dossiernummer : 1981-07-23/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
  • WET VAN 21-03-1991 GEPUBL. OP 27-03-1991
    (GEWIJZIGD ART. : OPSCHRIFT)

  • Begin