J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1975/12/04/1975120403/justel

Titel
4 DECEMBER 1975. - KONINKLIJK BESLUIT tot herindeling van de personeelsleden benoemd tot een graad van de rang 42 bij toepassing van de bepalingen van het koninklijk besluit 22 oktober 1960 houdende statuut van de hulpkrachten bij [DE POST] <gewijzigd door W 1991-03-21/30, art. 130>

Publicatie : 05-03-1976 nummer :  1975120403 bladzijde : 2433
Dossiernummer : 1975-12-04/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
  • WET VAN 21-03-1991 GEPUBL. OP 27-03-1991
    (GEWIJZIGD ART. : OPSCHRIFT)

  • Begin