J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Erratum Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1973/10/11/1973101106/justel

Titel
11 OKTOBER 1973. - KONINKLIJK BESLUIT tot vaststelling van het personeelskader van de [Nationale Maatschappij der luchtwegen (N.M.L.W.)] <gewijzigd door W 1991-03-21/30, art. 169>

Publicatie : 29-11-1973 nummer :  1973101106 bladzijde : 13443
Dossiernummer : 1973-10-11/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Erratum

BEELD
1973101110
PUBLICATIE :
29-11-1973
bladzijde : 0

CORRIGENDUMWijziging(en) Begin
  • WET VAN 21-03-1991 GEPUBL. OP 27-03-1991
    (GEWIJZIGD ART. : OPSCHRIFT)

  • Begin