J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1971/08/26/1971082601/justel

Titel
26 AUGUSTUS 1971. - KONINKLIJK BESLUIT tot reklassering en omvorming van sommige postkantoren en tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 april 1967 houdende vaststelling van het organiek kader van het personeel van [DE POST] <gewijzigd door W 1991-03-21/30, art. 130>

Publicatie : 25-09-1971 nummer :  1971082601 bladzijde : 88888
Dossiernummer : 1971-08-26/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
  • WET VAN 21-03-1991 GEPUBL. OP 27-03-1991
    (GEWIJZIGD ART. : OPSCHRIFT)

  • Begin