J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Erratum Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1963/10/30/1963103002/justel

Titel
30 OKTOBER 1963. - KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van de Nederlandse tekst van het koninklijk besluit van 22 oktober 1960 houdende statuut van de hulpkrachten bij [DE POST] <gewijzigd door W 1991-03-21/30, art. 130>

Publicatie : 11-12-1963 nummer :  1963103002 bladzijde : 11993
Dossiernummer : 1963-10-30/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Erratum

BEELD
1963103001
PUBLICATIE :
11-12-1963
bladzijde : 0

ERRATUMWijziging(en) Begin
  • WET VAN 21-03-1991 GEPUBL. OP 27-03-1991
    (GEWIJZIGD ART. : OPSCHRIFT)

  • Begin