J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1957/04/29/1957042903/justel

Titel
29 APRIL 1957. - KONINKLIJK BESLUIT houdende vaststelling van een termijn voor de onderschrijving van de verbintenissen welke tot voorwerp hebben de diensten te valideren - ten opzichte van het overlevingspensioen - welke bewezen werden krachtens een benoeming die bij toepassing van artikel 29 van de wet van 2 Augustus 1955 als regelmatig wordt aangezien

Publicatie : 11-05-1957 nummer :  1957042903 bladzijde : 3388
Dossiernummer : 1957-04-29/30

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
  • WET VAN 15-05-1984 GEPUBL. OP 22-05-1984

  • Begin