J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2015/10/22/2016031402/justel

Titel
22 OKTOBER 2015. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een voorkoopperimeter "GGB 4" op het grondgebied van de Stad Brussel

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 15-06-2016 nummer :  2016031402 bladzijde : 36420   BEELD
Dossiernummer : 2015-10-22/19

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin