J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1970/04/28/1970042801/justel

Titel
28 APRIL 1970. - KONINKLIJK BESLUIT betreffende de overdracht van bevoegdheden aan de raden van de Orde der geneesheren

Publicatie : 07-05-1970 nummer :  1970042801 bladzijde : 4972
Dossiernummer : 1970-04-28/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin