Uitvoeringsmaatregelen van : WET van 09-07-2004
1 6 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot organisatie van het financieel beheer van de Administratieve Dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van de identiteitskaarten en het rijksregister

Gepubliceerd op : 09-01-2019
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 92.93.94
2018120631/N

2 18 JUNI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot definiëring van de functie, de opdrachten en het competentieprofiel van de verpleegkundige-regulator van de 112-centra

Gepubliceerd op : 07-08-2017
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Uitvoering van artikel : 207,§3
2017061818/N

3 18 JUNI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot definiëring van de functie, de opdrachten en het competentieprofiel van de medisch directeur van de 112-centra

Gepubliceerd op : 07-08-2017
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Uitvoering van artikel : 207,§3
2017061819/N

4 18 JUNI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot definiëring van de functie, de opdrachten en het competentieprofiel van de medisch adjunct-directeur van de 112-centra

Gepubliceerd op : 07-08-2017
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Uitvoering van artikel : 207,§3
2017061820/N

5 25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot definitie van de functie, de opdrachten en het profiel van de directeur van de dispatching voor de civiele veiligheid van de 112-centra

Gepubliceerd op : 03-09-2014
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 207,§3
20140425J8/N

6 25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot definitie van de functies, de opdrachten en het profiel van de coördinator van de geďntegreerde dispatching van de 112-centra

Gepubliceerd op : 03-09-2014
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 207,§3
20140425J9/N

7 25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot definiëring van de functie, de opdrachten en het competentieprofiel van de verpleegkundige-regulator van de 112-centra

Gepubliceerd op : 03-09-2014
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Uitvoering van artikel : 207,§3
20140425K0/N

8 25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot definiëring van de functie, de opdrachten en het competentieprofiel van de medisch directeur van de 112-centra

Gepubliceerd op : 03-09-2014
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Uitvoering van artikel : 207,§3
20140425K1/N

9 25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot definiëring van de functie, de opdrachten en het competentieprofiel van de medisch adjunct-directeur van de 112-centra

Gepubliceerd op : 03-09-2014
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Uitvoering van artikel : 207,§3
20140425K2/N

10 27 MAART 2008. - Koninklijk besluit tot bepaling van de functie en tot vaststelling van de opdrachten en het competentieprofiel van de verpleegkundigen-regulatoren van de cel dispatching dringende geneeskundige hulpverlening en medische bewaking

Gepubliceerd op : 25-04-2008
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Uitvoering van artikel : 207,§3
2008032739/N

11 10 MAART 2008. - Koninklijk besluit tot vastlegging van de taken van de cel dispatching dringende geneeskundige hulpverlening en medische bewaking.

Gepubliceerd op : 15-04-2008
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Uitvoering van artikel : 207
2008031039/N

12 18 DECEMBER 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het beheerscomité van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten.

Gepubliceerd op : 22-01-2008
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 92
2007121837/N

13 26 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de vestigingsplaats, de werking en de organisatie van het Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten

Gepubliceerd op : 30-05-2007
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN _ VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Uitvoering van artikelen : 198,§2,L1 en 199,L2
2007032640/N

14 12 OKTOBER 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het beheerscomité van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten.

Gepubliceerd op : 27-10-2006
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 92
2006101241/N

15 8 JUNI 2006. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten van de aanvraag en de inhoud van de door de verzekeringsondernemingen voor te leggen documenten met het oog op de teruggave van de jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen.

Gepubliceerd op : 21-06-2006
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikel : 30
2006060834/N

16 7 MAART 2005. - Koninklijk besluit met betrekking tot het aanvullend pensioen voor zelfstandigen en houdende uitvoering van artikel 234 van de programmawet van 9 juli 2004.

Gepubliceerd op : 05-04-2005
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 234
2005030731/N

17 30 DECEMBER 2004. - Koninklijk besluit houdende een aantal maatregelen om de boekhouding van de N.M.B.S. met het gemeen recht in overeenstemming te brengen en aan haar nieuwe structuur aan te passen.

Gepubliceerd op : 31-12-2004
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Uitvoering van artikel : 53
2004123030/N

18 30 DECEMBER 2004. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de voorlopige regels die gelden als eerste beheerscontract van Nieuwe N.M.B.S.

Gepubliceerd op : 31-12-2004
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Uitvoering van artikel : 53,2°
2004123033/N

19 27 DECEMBER 2004. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties.

Gepubliceerd op : 29-12-2004
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Uitvoering van artikel : 68
2004122733/N

20 27 DECEMBER 2004. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van de omzetting van de naamloze vennootschap van publiek recht Brussels International Airport Company in een naamloze vennootschap van privaatrecht.

Gepubliceerd op : 29-12-2004
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Uitvoering van artikel : 68
2004122734/N

21 22 DECEMBER 2004. - Koninklijk besluit betreffende de Pensioengegevensbank.

Gepubliceerd op : 10-01-2005
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 183
2004122245/N

22 9 DECEMBER 2004. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 63 van de Programmawet van 9 juli 2004.

Gepubliceerd op : 14-01-2005
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikel : 63
2004120951/N

23 6 DECEMBER 2004. - Koninklijk besluit betreffende het financiële beheer van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer voor het beheer van de identiteitskaarten

Gepubliceerd op : 14-12-2004
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 92-94
2004120630/N

24 5 DECEMBER 2004. - [Koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het beheerscomité van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister.]

Gepubliceerd op : 14-12-2004
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 92-94
2004120536/N

25 8 NOVEMBER 2004. - Koninklijk besluit tot machtiging van de Staat om aandelen van de naamloze vennootschap van publiek recht Brussels International Airport Company over te dragen.

Gepubliceerd op : 23-11-2004
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Uitvoering van artikel : 69
2004110831/N

26 18 OKTOBER 2004. - Koninklijk besluit houdende sommige maatregelen voor de reorganisatie van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

Gepubliceerd op : 20-10-2004
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Uitvoering van artikelen : 53 en 59
2004101832/N