1 21 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere voorwaarden en het model van het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties

Gepubliceerd op : 27-12-2013
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2013122101/N