Uitvoeringsmaatregelen van : KONINKLIJK BESLUIT van 15-02-2016
1 18 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de verkiezingen van vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten in 2020 wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Gepubliceerd op : 02-12-2019
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 2,§1
2019111807/N

2 17 FEBRUARI 2016. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de praktische organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten zoals bedoeld in artikel 211, § 2, en 212 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd 14 juli 1994

Gepubliceerd op : 19-02-2016
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 1-3;7
2016021701/N