Uitvoeringsmaatregelen van : WET van 25-03-1964
1 25 SEPTEMBER 2020. - Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG tot verlenging van de diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie

Gepubliceerd op : 14-10-2020
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
Uitvoering van artikelen : 12quinquies,L3 en 12septies,L1 en 1bis,§1.1°,2°,4° en 1bis,5°,§3
2020092505/N

2 27 AUGUSTUS 2020. - Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG tot verlenging van de diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie

Gepubliceerd op : 14-10-2020
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
Uitvoering van artikelen : 12quinquies,L3 en 12septies,L1 en 1bis,§1.1°,2°,4° en 1bis,5°,§3
2020082721/N

3 16 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2020 aan het "Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals"

Gepubliceerd op : 03-09-2020
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
Uitvoering van artikel : 5
2020081602/N

4 27 JULI 2020. - Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG tot verlenging van de diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie

Gepubliceerd op : 16-10-2020
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
Uitvoering van artikelen : 12quinquies,L3 en 12septies,L1 en 1bis,§1.1°,2°,4° en 1bis,5°,§3
2020072701/N

5 26 JUNI 2020. - Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG tot verlenging van de diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie

Gepubliceerd op : 13-10-2020
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
Uitvoering van artikelen : 12quinquies,L3 en 12septies,L1 en 1bis,§1.1°,2°,4° en 1bis,5°,§3
2020062641/N

6 23 JUNI 2020. - Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG tot wijziging van de diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie

Gepubliceerd op : 03-07-2020
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
Uitvoering van artikelen : 12quinquies,L3 en 12septies,L1 en 1bis,§1,1°,2°,4° en 1bis,§3
2020062310/N

7 29 MEI 2020. - Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG van de diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie

Gepubliceerd op : 04-06-2020
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
Uitvoering van artikelen : 12quinquies,L3 en 12septies,L1 en 1bis,§1,1°,2°,4° en 1bis,5°,§3
2020052908/N

8 29 MEI 2020. - Koninklijk besluit betreffende de financiering van de onafhankelijke geneesmiddeleninformatie in 2020

Gepubliceerd op : 11-06-2020
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
Uitvoering van artikel : 5
2020052924/N

9 27 APRIL 2020. - Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG tot verlenging van de diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie

Gepubliceerd op : 04-05-2020
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
Uitvoering van artikelen : 12quinquies,L3 en 12septies,L1 en 1bis,§1,1°,2°,4°
2020042703/N

10 8 APRIL 2020. - Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG tot wijziging van de dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie

Gepubliceerd op : 30-04-2020
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
Uitvoering van artikelen : 12quinquies,L3 en 12septies,L1 en 1bis,§1,1°,2°,4° en 1bis,§1,5°,§3
2020040803/N

11 1 APRIL 2020. - Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG houdende diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie

Gepubliceerd op : 06-04-2020
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
Uitvoering van artikelen : 12quinquies,L3 en 12septies,L1 en 1bis,§1,1°,2°,4° en 1bis,5°,§3
2020040102/N

12 24 MAART 2020. - Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie

Gepubliceerd op : 25-03-2020
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
Uitvoering van artikelen : 12quinquies en 12septies en 1bis,§1,§3
2020032402/N

13 24 MAART 2020. - Koninklijk besluit houdende exportverbod van griepvaccins, in het kader van de COVID-19 pandemie

Gepubliceerd op : 02-10-2020
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
Uitvoering van artikel : 12septies,L1
2020032418/N

14 17 MAART 2020. - Koninklijk besluit tot instelling van een verbod op de terbeschikkingstelling, de ingebruikname en het gebruik van snelle tests voor het meten of opsporen van antilichamen met betrekking tot het SARS-COV-2-VIRUS

Gepubliceerd op : 18-03-2020
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
Uitvoering van artikel : 1bis§3;12septie
2020031703/N

15 20 JANUARI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor het voorschrijven en de aflevering van de geneesmiddelen die mifepriston, misoprostol of gemeprost bevatten

Gepubliceerd op : 29-01-2020
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
Uitvoering van artikel : 3,§2
2020012004/N

16 18 DECEMBER 2019. - Ministerieel besluit betreffende de toestemming voor de invoer en het gebruik van niet-vergunde geneesmiddelen in geval van verspreiding van de ebolaziekte

Gepubliceerd op : 24-12-2019
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
Uitvoering van artikel : 6quater,§1,L1,5°
2019121801/N

17 9 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 2017 houdende regeling van verdovende middelen, psychotrope stoffen

Gepubliceerd op : 06-01-2020
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
Uitvoering van artikel : 3,§2;16,§4
2019120921/N

18 6 JUNI 2019. - Koninklijk besluit betreffende de financiering van de onafhankelijke geneesmiddeleninformatie in 2019

Gepubliceerd op : 13-06-2019
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
Uitvoering van artikel : 5
2019060604/N

19 3 FEBRUARI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers

Gepubliceerd op : 08-02-2019
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
Uitvoering van artikelen : 12ter,§1,L3 en 3,§1,L2 en 6,§1quinquies,L6 en 6,§1quinquies,L7 en 6septies,§2,L10 en 6septies,§2,L11 en 6septies,§2,L6
2019020302/N

20 19 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit betreffende de liberalisering van het distributiekanaal van medische hulpmiddelen

Gepubliceerd op : 28-01-2019
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
Uitvoering van artikelen : 12septies en 1bis,§1
2018121928/N

21 6 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de bereiding en distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen en tot wijziging van titel X van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en van artikel 29 van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers

Gepubliceerd op : 15-01-2019
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
Uitvoering van artikelen : 1bis;3,§4,L3 en 6,§1,L11
2018120635/N

22 10 OKTOBER 2018. - Beslissing houdende de toestemming voor de distributie en het gebruik van niet-vergunde geneesmiddelen in geval van verspreiding van de Ebola-ziekte

Gepubliceerd op : 12-11-2018
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
Uitvoering van artikel : 6quater,§1,L1,5°
2018101007/N

23 23 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de aflevering van de farmaceutische specialiteit Mifegyne

Gepubliceerd op : 09-10-2018
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
Uitvoering van artikel : 3,§2
2018092305/N

24 30 JULI 2018. - Koninklijk besluit betreffende de financiering van de onafhankelijke geneesmiddeleninformatie in 2018

Gepubliceerd op : 17-08-2018
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
Uitvoering van artikel : 5
2018073024/N

25 27 JUNI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Gepubliceerd op : 20-07-2018
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
Uitvoering van artikelen : 12bis,§1,L9,L11 en 12BIS,L13 en 14BIS,§5 en 6,§1sexies,L5 en 7ter,L1
2018062713/N

26 20 JUNI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1960 houdende instelling van een nieuwe farmacopeecommissie

Gepubliceerd op : 02-07-2018
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
Uitvoering van artikel : 2,L4
2018062003/N

27 6 JUNI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Gepubliceerd op : 02-07-2018
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
Uitvoering van artikel : 6,§1,L12
2018060612/N

28 25 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 65quater van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Gepubliceerd op : 26-04-2018
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
Uitvoering van artikel : 6,§1octies,L4,L4
2018032510/N

29 21 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers

Gepubliceerd op : 06-04-2018
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
Uitvoering van artikel : 3,§1,L1
2018032119/N

30 23 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 2013 betreffende de verpakking, etikettering en aflevering van magistrale en officinale bereidingen tegen hoest en verkoudheid en tot wijziging van het besluit van de Regent van 6 februari 1946 houdende reglement op het bewaren en verkopen van gifstoffen

Gepubliceerd op : 23-03-2018
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
Uitvoering van artikel : 3,§2
2018022323/N