Uitvoeringsmaatregel van : BURGERLIJK WETBOEK (WET) van 11-07-2013
1 14 SEPTEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, die het gebruik van het Nationaal Pandregister betreffen

Gepubliceerd op : 26-09-2017
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikelen : 26,L3;27,L2;28 en 29,1,l1,2,L1 en 32,L1;34;35,L3 en 37,L1;38,L1
2017091405/N