Uitvoeringsmaatregelen van : WET van 29-12-2010
1 7 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2016 inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden

Gepubliceerd op : 24-04-2019
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Uitvoering van artikel : 101
2019040710/N

2 17 OKTOBER 2016. - Koninklijk besluit inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden

Gepubliceerd op : 24-10-2016
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Uitvoering van artikel : 101
2016101701/N

3 24 JANUARI 2012. - Koninklijk besluit houdende identificatie- en registratiemodaliteiten bij de aankoop van edele metalen

Gepubliceerd op : 10-02-2012
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 70
2012012403/N

4 24 MEI 2011. - Koninklijk besluit houdende identificatie- en registratiemodaliteiten bij de aankoop van oude metalen

Gepubliceerd op : 30-05-2011
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 70
2011052401/N

5 12 MEI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de electriciteitsmarkt

Gepubliceerd op : 26-05-2011
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Uitvoering van artikel : 78
2011051216/N

6 3 FEBRUARI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2005 houdende uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer

Gepubliceerd op : 28-02-2011
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Uitvoering van artikel : 101
2011020321/N

7 10 JANUARI 2011. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 4 van de wet van 13 december 2010 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector en tot wijziging van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, en van artikel 190 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (I)

Gepubliceerd op : 13-01-2011
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Uitvoering van artikel : 191
2011011001/N