Uitvoeringsmaatregelen van : WET van 16-03-1968
1 15 JULI 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 februari 2021 houdende dringende maatregelen op het vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid om de verspreiding van COVID-19 in te dijken. - 2e lezing

Gepubliceerd op : 28-07-2021
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 1;23
2021071516/N

2 15 JULI 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieėn C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

Gepubliceerd op : 03-08-2021
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 23;27
2021071530/N

3 29 JUNI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen

Gepubliceerd op : 22-07-2021
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Uitvoering van artikel : 1,L1
2021062913/N

4 24 JUNI 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs - 2de lezing

Gepubliceerd op : 05-07-2021
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 23,§1
2021062416/N

5 8 JUNI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg

Gepubliceerd op : 15-07-2021
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Uitvoering van artikel : 1,L1
2021060807/N

6 4 JUNI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 1997 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen en het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen

Gepubliceerd op : 24-06-2021
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 1;65,§1
2021060417/N

7 4 JUNI 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2018 tot vaststelling van het aantal, de vestigingsplaats en de regels betreffende de organisatie van de examencentra

Gepubliceerd op : 13-07-2021
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
Uitvoering van artikel : 23;47
2021060426/N

8 22 APRIL 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

Gepubliceerd op : 11-05-2021
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 23,§1,2°
2021042218/N

9 9 APRIL 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald

Gepubliceerd op : 21-05-2021
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 1,L1
2021040904/N

10 15 MAART 2021. - Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 6 van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2020 houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding

Gepubliceerd op : 25-03-2021
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
Uitvoering van artikel : 23,§1,4°
2021031502/N

11 11 FEBRUARI 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende dringende maatregelen op het vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid om de verspreiding van COVID-19 in te dijken

Gepubliceerd op : 19-02-2021
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 1;23
2021021109/N

12 11 FEBRUARI 2021. - Besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2020 houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding

Gepubliceerd op : 22-02-2021
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
Uitvoering van artikel : 23
2021021116/N

13 28 JANUARI 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

Gepubliceerd op : 03-02-2021
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
Uitvoering van artikel : 23,§1,2°
2021012807/N

14 28 JANUARI 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

Gepubliceerd op : 03-02-2021
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
Uitvoering van artikel : 23,§1,2°
2021012808/N

15 15 JANUARI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, voor wat betreft de ladingzekering en de hoogte van het geladen voertuig en tot opheffing van een plaatsingsvoorwaarde voor driekleurige verkeerslichten

Gepubliceerd op : 04-02-2021
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 1
2021011511/N

16 7 JANUARI 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juli 2020 houdende maatregelen inzake rijopleiding voor de versoepeling van de lockdown om de verspreiding van COVID-19 in te perken

Gepubliceerd op : 14-01-2021
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 23
2021010704/N

17 18 DECEMBER 2020. - Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding

Gepubliceerd op : 14-01-2021
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
Uitvoering van artikel : 23
2020121825/N

18 13 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis

Gepubliceerd op : 18-12-2020
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Uitvoering van artikelen : 1,L1 en 21 en 46
2020121303/N

19 27 NOVEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 38 en bijlage 5 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

Gepubliceerd op : 13-01-2021
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 23,§1,2°
2020112714/N

20 10 NOVEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2018 tot organisatie van de online pedagogische afspraak, door middel van een elektronisch platform, in uitvoering van artikel 7/1, § 2, van het besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B

Gepubliceerd op : 01-12-2020
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
Uitvoering van artikel : 23
2020111002/N

21 12 OKTOBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciėle platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens

Gepubliceerd op : 16-10-2020
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Uitvoering van artikel : 1
2020101204/N

22 12 OKTOBER 2020. - Ministerieel besluit tot wijzing van het ministerieel besluit van 15 december 2019 tot wijziging het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen

Gepubliceerd op : 16-10-2020
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Uitvoering van artikel : 1
2020101205/N

23 24 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 mei 2020 houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de rijopleiding en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding

Gepubliceerd op : 01-10-2020
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
Uitvoering van artikel : 23
2020092403/N

24 10 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieėn C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

Gepubliceerd op : 23-09-2020
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
Uitvoering van artikel : 23;27
2020091006/N

25 28 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis

Gepubliceerd op : 07-09-2020
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Uitvoering van artikel : 1,L1;21;26;46
2020082804/N

26 17 JULI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieėn C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

Gepubliceerd op : 12-08-2020
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 1,L1,L2
2020071740/N

27 16 JULI 2020. - Besluit van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest tot wijziging van artikel 11 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg

Gepubliceerd op : 24-07-2020
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 1
2020071609/N

28 2 JULI 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2018 betreffende de rijopleiding en het rijexamen van categorie van motorvoertuigen B en bepaalde aspecten voor alle categorieėn van motorvoertuigen

Gepubliceerd op : 08-07-2020
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 23
2020070204/N

29 2 JULI 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende maatregelen inzake rijopleiding voor de versoepeling van de lockdown om de verspreiding van COVID-19 in te perken

Gepubliceerd op : 08-07-2020
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
2020070202/N

30 30 JUNI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en tot opheffing van de ministeriėle omzendbrief van 23 mei 2011 betreffende de woonerven en erven

Gepubliceerd op : 25-08-2020
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
Uitvoering van artikel : 1,L1
2020063014/N