J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/10/18/2020031557/justel

Titel
18 OKTOBER 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 18-10-2020 en tekstbijwerking tot 28-10-2020)

Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 18-10-2020 nummer :   2020031557 bladzijde : 75339       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-10-18/01
Inwerkingtreding : 19-10-2020

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2020042036       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1.
Art. 1
HOOFDSTUK 2.
Art. 2-4
HOOFDSTUK 3.
Art. 5-13
HOOFDSTUK 4.
Art. 14-15
HOOFDSTUK 5.
Art. 16-21
HOOFDSTUK 6.
Art. 22
HOOFDSTUK 7.
Art. 23
HOOFDSTUK 8.
Art. 24-25
HOOFDSTUK 9.
Art. 26-28
HOOFDSTUK 10.
Art. 29
HOOFDSTUK 11. - Slot- en opheffingsbepalingen
Art. 30-31, 31bis, 32-34
BIJLAGE.<
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  Artikel 1.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  HOOFDSTUK 2.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  Art. 2.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  Art. 3.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  Art. 4.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  HOOFDSTUK 3.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  Art. 5.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  Art. 6.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  Art. 7.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  Art. 8.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  Art. 9.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  Art. 10.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  Art. 11.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  Art. 12.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  Art. 13.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  HOOFDSTUK 4.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  Art. 14.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  Art. 15.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  HOOFDSTUK 5.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  Art. 16.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  Art. 17.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  Art. 18.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  Art. 19.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  Art. 20.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  Art. 21.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  HOOFDSTUK 6.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  Art. 22.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  HOOFDSTUK 7.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  Art. 23.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  HOOFDSTUK 8.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  Art. 24.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  Art. 25.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  HOOFDSTUK 9.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  Art. 26.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  Art. 27.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  Art. 28.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  HOOFDSTUK 10.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  Art. 29.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  HOOFDSTUK 11. - Slot- en opheffingsbepalingen

  Art. 30.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  Art. 31.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  Art. 31bis.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  Art. 32. Het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, wordt opgeheven, met uitzondering van artikel 25.

  Art. 33.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  Art. 34.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  BIJLAGE.<
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>

  Art. N.
  <Opgeheven bij MB 2020-10-28/01, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 29-10-2020>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 18 oktober 2020.
A. VERLINDEN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Binnenlandse Zaken,
   Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, artikel 4;
   Gelet op de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, artikelen 11 en 42;
   Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 181, 182 en 187;
   Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
   Gelet op artikel 8, ß 2, 1į en 2į, van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging is dit besluit uitgezonderd van de regelgevingsimpactanalyse;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 18 oktober 2020;
   Gelet op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, gegeven op 18 oktober 2020;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, artikel 3, ß 1, eerste lid;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid, die niet toelaat te wachten op het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State binnen een verkorte termijn van vijf dagen, onder meer omwille van de noodzaak om maatregelen te overwegen die gegrond zijn op epidemiologische resultaten die van dag op dag evolueren en waarvan de laatste de maatregelen hebben gerechtvaardigd die werden beslist tijdens het Overlegcomitť dat is bijeengekomen op 16 oktober 2020; dat het zodoende dringend is om bepaalde maatregelen te nemen;
   Overwegende het overleg tussen de regeringen van de deelstaten en de bevoegde federale overheden binnen de Nationale Veiligheidsraad, die is bijeengekomen op 10, 12, 17 en 27 maart 2020, op 15 en 24 april 2020, op 6, 13, 20 en 29 mei 2020, op 3, 24 en 30 juni 2020, op 10, 15, 23 en 27 juli 2020, op 20 augustus 2020, alsook op 23 september 2020;
   Overwegende de adviezen van de GEES en van CELEVAL;
   Overwegende het advies van de Hoge Gezondheidsraad van 9 juli 2020;
   Overwegende artikel 191 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, dat het voorzorgsbeginsel in het kader van het beheer van internationale gezondheidscrisissen en van de actieve voorbereiding van zulke potentiŽle crisissen verankert; dat dit beginsel inhoudt dat, wanneer een ernstig risico hoogstwaarschijnlijk werkelijkheid zal worden, het aan de overheid is om dringende en voorlopige maatregelen te nemen;
   Overwegende artikel 6, 1. c) van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;
   Overwegende de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten;
   Overwegende de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, en de uitvoeringsbesluiten;
   Overwegende het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano;
   Overwegende de wet van 9 oktober 2020 houdende instemming met het voormelde samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020;
   Overwegende het koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coŲrdinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen;
   Overwegende het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coŲrdinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19;
   Overwegende de "Gids betreffende de opening van de handelszaken om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan", ter beschikking gesteld op de website van de Federale Overheidsdienst Economie;
   Overwegende de "Gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan", ter beschikking gesteld op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
   Overwegende de "Gids betreffende de opening van de horeca om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan", ter beschikking gesteld op de website van de Federale Overheidsdienst Economie;
   Overwegende de protocollen bepaald door de bevoegde ministers in overleg met de betrokken sectoren;
   Overwegende de Aanbeveling (EU) van 7 augustus 2020 van de Raad van de Europese Unie tot wijziging van de aanbeveling 2020/912 over de geleidelijke opheffing van de tijdelijke beperkingen van niet-essentiŽle reizen naar de EU;
   Overwegende de Aanbeveling (EU) van 2020/1475 van de Raad van 13 oktober 2020 betreffende een gecoŲrdineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer in reactie op de COVID-19-pandemie;
   Overwegende de verklaring van de WHO omtrent de karakteristieken van het coronavirus COVID-19, in het bijzonder met betrekking tot de besmettelijkheid en het sterfterisico;
   Overwegende de kwalificatie van het coronavirus COVID-19 als een pandemie door de WHO op 11 maart 2020;
   Overwegende dat de WHO op 16 maart 2020 het hoogste dreigingsniveau heeft uitgeroepen aangaande de coronavirus COVID-19 die de wereldeconomie destabiliseert en zich snel verspreidt over de wereld;
   Overwegende de inleidende toespraak van de directeur-generaal van de WHO van 12 oktober 2020 die aangaf dat het virus zich voornamelijk verspreidt tussen nauwe contacten en aanleiding geeft tot opflakkeringen van de epidemie die onder controle zouden kunnen worden gehouden door middel van gerichte maatregelen;
   Overwegende de verklaring van de directeur-generaal van de WHO Europa van 15 oktober 2020, die aangeeft dat de situatie in Europa zeer onrustwekkend is en dat de overdracht en besmettingsbronnen plaatsvinden in de huizen, binnen in publieke plaatsen en bij de personen die de zelfbeschermingsmaatregelen niet correct naleven;
   Overwegende dat de WHO heeft vastgesteld dat tal van landen een grootschalige besmetting konden verhinderen dankzij bewezen preventie- en bestrijdingsmaatregelen, en dat die maatregelen nog steeds het beste verdedigingsmiddel tegen COVID-19 zijn;
   Overwegende dat het Overlegcomitť van 16 oktober 2020 akte heeft genomen van de verslechtering van de epidemiologische toestand ten opzichte van vrijdag 9 oktober 2020; dat ons land sinds 13 oktober 2020 op nationaal niveau in alarmniveau 4 (zeer hoge alertheid) zit; dat prognoses een verdere verslechtering op 14 dagen aangeven;
   Overwegende dat het daggemiddelde van de nieuwe besmettingen met het coronavirus COVID-19 in BelgiŽ over de voorbije zeven dagen gestegen is tot 5976 bevestigde positieve gevallen op 16 oktober 2020; dat op 13 oktober 2020 meer dan 10.000 besmettingen op ťťn dag plaatsvonden;
   Overwegende dat het aantal dagelijkse ziekenhuisopnamen in ťťn week bijna verdubbeld is; dat deze nieuwe exponentiŽle evolutie tot gevolg heeft dat de bezettingsgraad van de ziekenhuizen, in het bijzonder van de diensten van de intensieve zorg, opnieuw kritiek wordt; dat de druk op de ziekenhuizen en op de continuÔteit van de niet-COVID-19-zorg toeneemt; dat sommige ziekenhuizen kampen met personeelsuitval wegens ziekte;
   Overwegende de urgentie en het risico voor de volksgezondheid die het coronavirus COVID-19 met zich meebrengt voor de Belgische bevolking;
   Overwegende dat het coronavirus COVID-19 een infectieziekte is die meestal de longen en luchtwegen treft;
   Overwegende dat het coronavirus COVID-19 zich via de lucht lijkt over te dragen van mens op mens; dat de overdracht van de ziekte lijkt plaats te vinden via alle mogelijke emissies via de mond en de neus;
   Overwegende het aantal besmettingsgevallen dat werd gedetecteerd en het aantal sterfgevallen dat zich heeft voorgedaan in BelgiŽ sinds 13 maart 2020; dat het aantal overlijdens in BelgiŽ momenteel gemiddeld 25 per dag bedraagt; dat ťťn op vijf overlijdens in Europa vandaag veroorzaakt wordt door COVID-19;
   Overwegende dat er geen verbetering van de epidemiologische situatie wordt waargenomen sinds de maatregelen genomen bij ministerieel besluit van 8 oktober 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
   Overwegende dat het gevaar zich opnieuw uitstrekt over het gehele nationale grondgebied; dat het van algemeen belang is dat er een coherentie bestaat bij het nemen van maatregelen voor de handhaving van de openbare orde, teneinde de efficiŽntie ervan te maximaliseren; dat de lokale overheden evenwel de mogelijkheid hebben om in geval van een toename van de epidemie op hun grondgebied strengere maatregelen te nemen;
   Overwegende dat de burgemeester, wanneer hij vaststelt dat er activiteiten worden uitgeoefend in strijd met dit ministerieel besluit of met toepasselijke protocollen, een bestuurlijke sluiting van de betrokken inrichting kan bevelen in het belang van de openbare gezondheid;
   Overwegende dat het noodzakelijk is dat het zorgsysteem de mogelijkheid behoudt om de niet COVID-19 patiŽnten te verzorgen en alle patiŽnten in de best mogelijke omstandigheden te ontvangen, dat de scholen openblijven, dat de economie blijft functioneren, en dat mensen niet vereenzamen indien een algehele lockdown zich zou opdringen; dat het Overlegcomitť dus heeft besloten om sommige maatregelen te behouden, andere te verstrengen en nieuwe te nemen;
   Overwegende dat het zich daartoe opdringt om het gebruik van de openbare ruimte tussen middernacht en 5 uur 's morgens tijdelijk te beperken om de besmettingsgraad en de overdracht van het virus te beperken;
   Overwegende dat dergelijke beperking op de fundamentele vrijheden proportioneel en in de tijd beperkt moet zijn; dat ze echter noodzakelijk is om het fundamentele recht op leven en op gezondheid van de bevolking te vrijwaren;
   Overwegende dat een gerichte beperking van het gebruik van de openbare ruimte tussen middernacht en 5 uur 's morgens gedurende 1 maand moet bijdragen tot het verminderen van feestelijkheden, samenkomsten en alcoholgebruik in omstandigheden waarbij de maatregelen van social distancing of het dragen van een mondmasker niet toegepast worden en aldus het aantal besmettingen en de overdracht van het virus te beperken;
   Overwegende dat dergelijke beperking niet van toepassing is op essentiŽle niet-uitstelbare verplaatsingen;
   Overwegende dat in de provincies Antwerpen en Luxemburg uit de feiten is gebleken dat een beperking op het gebruik van de openbare ruimte gedurende de nacht aanzienlijk heeft bijgedragen tot een sterke daling van het aantal feesten en samenscholingen; dat om ongewenst verplaatsingsgedrag te vermijden aldus een beperking op het gebruik van de openbare ruimte noodzakelijk is, om het sociaal leven zo te reorganiseren dat het risico op besmetting tot een minimum wordt beperkt op een zo kort mogelijke termijn; dat de beperking van het gebruik van de openbare ruimte in de nachtelijke uren er voor zorgt dat in het bijzonder jonge mensen geen feestjes of bijeenkomsten kunnen organiseren op een moment dat ze doorgaans vrij uitgelaten na het nuttigen van drank, de alertheid verliezen om de noodzakelijke fysieke afstand van minstens 1,5 meter in acht te nemen;
   Overwegende dat deze tijdelijke maatregel zich opdringt op het hele grondgebied van het Rijk, gelet op de meest recente epidemiologische gegevens, de zware druk op het zorgsysteem en om een verergering van de situatie in de thans minder zwaar getroffen provincies te voorkomen; dat een verbod op nationale schaal voor een beperkte duurtijd eveneens gerechtvaardigd is om de nefaste gevolgen te voorkomen die een kleinschaliger verbod zou kunnen genereren in termen van het verplaatsen van activiteiten of het omleiden van routes, tot op het ogenblik dat dit anderszins zou blijken;
   Overwegende dat de huidige epidemiologische situatie nog steeds een drastische beperking van de sociale contacten vereist;
   Overwegende dat de experten van CELEVAL aanbevelen om het aantal personen waarmee nauwe contacten worden onderhouden te beperken tot ťťn per maand, wat betekent dat de regels van de social distancing gedurende een bepaalde tijdsduur niet worden toegepast met deze persoon;
   Overwegende dat dragen van mondmaskers is verplicht in bepaalde inrichtingen en bepaalde specifieke situaties, alsook in elke situatie waarin de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd, om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan; dat het alleen voor de strikt noodzakelijke tijd mag worden afgezet, met name om te drinken en te eten, om de neus te snuiten of om te liplezen voor doven en slechthorenden; dat het louter gebruik van een mondmasker echter niet volstaat en dat het steeds gepaard moet gaan met de andere preventiemaatregelen; dat de social distancing de belangrijkste en prioritaire preventiemaatregel blijft;
   Overwegende dat de burgers duidelijk geÔnformeerd moeten worden over de plaatsen en het tijdstip waarop het mondmasker verplicht moet worden gedragen; dat er dan ook een aanplakking met vermelding van de uren wanneer deze maatregel van kracht is, moet worden geplaatst; dat de aangeduide periode effectief moet overeenkomen met de uren van verwachte volkstoeloop of van hoog transmissierisico;
   Overwegende dat het noodzakelijk is om bijzondere aandacht te besteden aan activiteiten die een aanzienlijk risico op verspreiding van het virus met zich meebrengen en om activiteiten te blijven verbieden die te nauwe contacten tussen individuen impliceren en/of een groot aantal personen samenbrengen;
   Overwegende dat bepaalde activiteiten het risico op besmetting kunnen verhogen, onder meer voor zover ze niet kunnen worden uitgeoefend met een masker op of voor zover ze eerder zullen leiden tot het aannemen van gedrag dat niet in overeenstemming is met de gouden regels, waaronder deze van de social distancing (eten in een restaurant, drinken in een bar, deelnemen aan familie-, studenten- of andere feesten, ...); dat dit de reden is waarom de meeste inrichtingen waar dit soort activiteiten plaatsvinden, gesloten moeten worden;
   Overwegende dat, gezien wat voorafgaat, bepaalde bijeenkomsten in besloten of overdekte plaatsen, maar ook in open lucht, nog steeds een specifieke bedreiging vormen voor de volksgezondheid;
   Overwegende dat een politiemaatregel houdende een beperking en omkadering van samenscholingen van meer dan vier personen bijgevolg onontbeerlijk en proportioneel is;
   Overwegende dat deze situatie ook nog steeds een beperking noodzakelijk maakt van het maximaal aantal personen dat mag deelnemen aan bepaalde toegelaten samenscholingen; dat de experten er reeds meerdere keren aan hebben herinnerd dat dansen in dit kader een zeer groot risico op overdracht van het virus met zich meebrengt; dat dansen bijgevolg verboden blijft tijdens toegelaten evenementen en horeca-activiteiten;
   Overwegende dat telethuiswerk opnieuw de regel wordt voor alle functies die zich ertoe lenen en in de mate dat de continuÔteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening dit toelaat; dat deze maatregel onder meer toelaat om het aantal personen in het openbaar vervoer tijdens de spitsuren te verminderen en om op die manier te vermijden dat ze niet in de mogelijkheid zijn om de regels van de social distancing na te leven; dat het evenwel belangrijk is dat personeelsleden een band behouden met zowel hun collega's als de onderneming, vereniging of dienst waarin of waarvoor zij werken; dat de werkgever goed georganiseerde en beperkte terugkeermomenten kan inplannen voor de telethuiswerkers, met respect voor de sanitaire voorschriften;
   Overwegende dat, in het kader van de strijd tegen COVID-19 in BelgiŽ, een accurate opvolging nodig is van de gezondheidstoestand van personen die terugkeren uit steden, gemeenten, arrondissementen, regio's of landen, ook binnen het Schengengebied, de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk, waarvoor door CELEVAL op basis van objectieve epidemiologische criteria een hoog gezondheidsrisico werd vastgesteld;
   Overwegende dat het arsenaal aan maatregelen in dit ministerieel besluit de registratie van bepaalde persoonsgegevens omvat, teneinde de opvolging van contacten en de opsporing van bepaalde besmettingshaarden te vergemakkelijken; dat het derhalve de taak is van de personen die deze gegevens verwerken om ze te beschermen door alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen, met name om ongeoorloofde toegang tot deze gegevens te voorkomen; dat zij daartoe onder meer rekening kunnen houden met de aanbevelingen die de Gegevensbeschermingsautoriteit op haar website heeft gepubliceerd;
   Overwegende dat nog steeds een beroep wordt gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel en de geest van solidariteit van elke burger om de social distancing na te leven en om alle gezondheidsaanbevelingen toe te passen;
   Overwegende dat de hygiŽnemaatregelen essentieel blijven;
   Overwegende dat buitenactiviteiten waar mogelijk de voorkeur krijgen; dat, indien dit niet mogelijk is, de ruimtes voldoende moeten worden verlucht;
   Overwegende dat het nodig is dat bijkomende voorzorgsmaatregelen worden genomen voor wat betreft mensen die tot een risicogroep behoren;
   Overwegende dat de gezondheidssituatie op regelmatige basis wordt geŽvalueerd; dat dit betekent dat striktere maatregelen nooit zijn uitgesloten;
   Overwegende dat de voorziene maatregelen van dien aard zijn om, enerzijds, het aantal acute besmettingen te verminderen en er bijgevolg voor te zorgen dat de diensten van de intensieve zorg de zwaarst getroffen patiŽnten in de beste omstandigheden kunnen ontvangen, en om, anderzijds, meer tijd te geven aan de wetenschappers om efficiŽnte behandelingen en vaccins te ontwikkelen; dat deze maatregelen eveneens de contact tracing kunnen vergemakkelijken;
   Overwegende de dringende noodzakelijkheid,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 28-10-2020 GEPUBL. OP 28-10-2020
  (GEWIJZIGDE ART. : 1-31; 31bis; 33-N)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 23-10-2020 GEPUBL. OP 23-10-2020
  (GEWIJZIGDE ART. : 6; 8; 11; 13; 15; 17; 18; 20; 31bis)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie