J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2014/03/06/2014003115/justel

Titel
6 MAART 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de vanaf mei 2012 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 26-10-2016 en tekstbijwerking tot 26-10-2016)

Bron : FINANCIEN
Publicatie : 04-04-2014 nummer :   2014003115 bladzijde : 29281       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-03-06/02
Inwerkingtreding : 01-05-2012
Opheffing : 01-10-2016

Tekst Begin
[Opgeheven] <MB 2016-10-13/06, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 01-10-2016>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 13-10-2016 GEPUBL. OP 26-10-2016

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie