J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2009/02/06/2009035171/justel

Titel
6 FEBRUARI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2°, e), van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 29-12-2010 en tekstbijwerking tot 15-04-2011)

Bron : VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 24-02-2009 nummer :   2009035171 bladzijde : 15978       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2009-02-06/31
Inwerkingtreding : 01-03-2009

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2006036706       

Tekst Begin
[Opgeheven bij] <BVR 2011-03-18/17, art. 13, 003; Inwerkingtreding : 01-05-2011>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 18-03-2011 GEPUBL. OP 15-04-2011
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 10-12-2010 GEPUBL. OP 29-12-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : 7; 9; 11)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie