J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
8 uitvoeringbesluiten 7 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/1999/04/13/1999035624/justel

Titel
13 APRIL 1999. - Decreet met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest.
(NOTA : opgeheven bij <DVR 2010-12-10/12, art. 37, 007; Inwerkingtreding : 01-01-2011>)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 26-07-2002 en tekstbijwerking tot 29-12-2010)

Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 05-06-1999 nummer :   1999035624 bladzijde : 20880       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1999-04-13/33
Inwerkingtreding : 01-09-2000 (ART. (27))

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1991035548        1993035606        1995035904       

Tekst Begin
[Opgeheven bij] <BVR 2010-12-10/13, art. 29, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 10-12-2010 GEPUBL. OP 29-12-2010
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 10-12-2010 GEPUBL. OP 29-12-2010
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 16-07-2010 GEPUBL. OP 06-09-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 16)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 30-04-2004 GEPUBL. OP 05-08-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 18; 19; 23; 24)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 30-04-2004 GEPUBL. OP 13-07-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 5)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 12-12-2003 GEPUBL. OP 21-01-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 5; 7; 8; 11)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 08-05-2002 GEPUBL. OP 26-07-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 7)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  8 uitvoeringbesluiten 7 gearchiveerde versies
  Franstalige versie