J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
14 uitvoeringbesluiten 8 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1997/06/10/1997003403/justel

Titel
10 JUNI 1997. - Wet betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 29-05-1999 en tekstbijwerking tot 31-12-2009)

Bron : FINANCIEN
Publicatie : 01-08-1997 nummer :   1997003403 bladzijde : 19836       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1997-06-10/47
Inwerkingtreding : 11-08-1997

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1992003805       

Tekst Begin
[Opgeheven bij] <W 2009-12-22/13, art. 49, 009; Inwerkingtreding : 01-04-2010>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • WET VAN 22-12-2009 GEPUBL. OP 31-12-2009
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • WET VAN 21-12-2009 GEPUBL. OP 31-12-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 39; 40)
 • originele versie
 • ARREST GRONDWETTELIJK HOF VAN 20-10-2008 GEPUBL. OP 13-11-2008
  (GEWIJZIGD ART. : 39)
 • originele versie
 • WET VAN 25-02-2007 GEPUBL. OP 05-03-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 8BIS)
 • originele versie
 • WET VAN 26-01-2006 GEPUBL. OP 13-02-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 20)
 • originele versie
 • WET VAN 20-07-2004 GEPUBL. OP 10-08-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 8BIS)
 • originele versie
 • WET VAN 09-07-2004 GEPUBL. OP 15-07-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 18; 23; 24; 25; 32)
 • originele versie
 • WET VAN 22-12-2003 GEPUBL. OP 31-12-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 6BIS; 9; 15; 21; 25; 34; 42)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-07-2000 GEPUBL. OP 30-08-2000
  (GEWIJZIGDE ART. : 30; 39; 40; 41)
 • originele versie
 • WET VAN 04-05-1999 GEPUBL. OP 29-05-1999
  (GEWIJZIGDE ART. : 13; 20; 22; 39)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  14 uitvoeringbesluiten 8 gearchiveerde versies
  Franstalige versie