J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
2 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1995/02/13/1995003158/justel

Titel
13 FEBRUARI 1995. - Wet betreffende het accijnsstelsel van koffie.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-08-2000 en tekstbijwerking tot 15-01-2010)

Bron : FINANCIEN
Publicatie : 11-03-1995 nummer :   1995003158 bladzijde : 5549
Dossiernummer : 1995-02-13/32
Inwerkingtreding : 21-03-1995

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1981001232        1992003802       

Tekst Begin
[Opgeheven bij] <W 2009-12-21/16, art. 37, 005; Inwerkingtreding : 01-04-2010>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • WET VAN 21-12-2009 GEPUBL. OP 15-01-2010
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • WET VAN 21-12-2009 GEPUBL. OP 31-12-2009
  (GEWIJZIGD ART. : 5)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 13-07-2001 GEPUBL. OP 11-08-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-07-2000 GEPUBL. OP 30-08-2000
  (GEWIJZIGDE ART. : 5; 6)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  2 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
  Franstalige versie