J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
6 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1992/07/06/1992031251/justel

Titel
6 JULI 1992. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve tot bepaling van de vorm der beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen inzake stedebouwkundige vergunningen en van de vorm van de schorsing van deze beslissingen door de gemachtigde ambtenaar. -
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 08-05-2019 en tekstbijwerking tot 08-05-2019)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 14-07-1992 nummer :   1992031251 bladzijde : 16083       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1992-07-06/37
Inwerkingtreding : 14-07-1992
Opheffing : 01-09-2019

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1971020602       

Tekst Begin
[Opgeheven] <BESL 2019-04-25/10, art. 7,1į, 002; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 25-04-2019 GEPUBL. OP 08-05-2019
  • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
    originele versie
  • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 23-09-1999 GEPUBL. OP 01-12-1999

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    6 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie