J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
4 uitvoeringbesluiten 6 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1989/12/22/1989014324/justel

Titel
22 DECEMBER 1989. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de vergoedingen, verschuldigd voor het gebruik van de luchthaven Brussel-Nationaal.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-12-1989 en tekstbijwerking tot 31-01-1998)

Bron : VERKEERSWEZEN
Publicatie : 30-12-1989 nummer :   1989014324 bladzijde : 21517
Dossiernummer : 1989-12-22/32
Inwerkingtreding : 01-01-1990
Opheffing : 01-02-1998

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1977011712       

Tekst Begin
(Opgeheven) <KB 1998-01-20/40, art. 20, 007; Inwerkingtreding : 01-02-1998>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-01-1998 GEPUBL. OP 31-01-1998
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 24-02-1995 GEPUBL. OP 17-05-1995
  (GEWIJZIGDE ART. : 5; 6; 17)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 25-07-1994 GEPUBL. OP 19-08-1994
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 17)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 17-03-1994 GEPUBL. OP 14-04-1994
  (GEWIJZIGD ART. : 5)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 18-07-1991 GEPUBL. OP 05-09-1991
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 15; 17)
 • WET VAN 21-03-1991 GEPUBL. OP 27-03-1991
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 14; 16)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  4 uitvoeringbesluiten 6 gearchiveerde versies
  Franstalige versie