J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
50 uitvoeringbesluiten 14 gearchiveerde versies
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1975/07/17/1975071708/justel

Titel
17 JULI 1975. - WET MET BETREKKING TOT DE BOEKHOUDING [...] VAN DE ONDERNEMINGEN <De nieuwe nederlandse versie van deze wet werd vastgesteld bij artikel 13 van de wet van 1 juli 1983 (B.S. 8 juli 1983)> <W 1999-05-07/66, art. 5, 007; Inwerkingtreding : 06-02-2001>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 22-08-1989 en tekstbijwerking tot 31-12-2013)

Publicatie : 04-09-1975 nummer :   1975071708 bladzijde : 10847
Dossiernummer : 1975-07-17/31
Inwerkingtreding : 01-01-1976
Opheffing : 09-05-2014

Tekst Begin
[Opgeheven bij] <W 2013-07-17/32, art. 11, 015; Inwerkingtreding : 09-05-2014>
Erratum Tekst Begin

originele versie
1975071716
PUBLICATIE :
1975-09-20
bladzijde : 0

ERRATAWijziging(en) Tekst Begin
originele versie
 • WET VAN 15-12-2013 GEPUBL. OP 31-12-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 4)
 • originele versie
 • WET VAN 17-07-2013 GEPUBL. OP 14-08-2013
 • originele versie
 • WET VAN 22-03-2012 GEPUBL. OP 12-04-2012
  (GEWIJZIGD ART. : 14)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 09-12-2009 GEPUBL. OP 30-12-2009
  (GEWIJZIGD ART. : 9)
 • originele versie
 • WET VAN 08-06-2008 GEPUBL. OP 16-06-2008
  (GEWIJZIGDE ART. : 6; 8)
 • originele versie
 • WET VAN 20-07-2006 GEPUBL. OP 28-07-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 13)
 • originele versie
 • WET VAN 22-05-2003 GEPUBL. OP 03-07-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 23-01-2001 GEPUBL. OP 06-02-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : 14; 15)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 17-02-2000 GEPUBL. OP 23-03-2000
  (GEWIJZIGD ART. : 12)
 • originele versie
 • WET VAN 07-05-1999 GEPUBL. OP 06-08-1999
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 7; 8; 9; 10; 13; 14; 11; 15; 16; 17)
  (GEWIJZIGDE ART. : 12; 17BIS)
 • WET VAN 06-04-1995 GEPUBL. OP 03-06-1995
  (GEWIJZIGD ART. : 16)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 27-04-1995 GEPUBL. OP 18-05-1995
  (GEWIJZIGD ART. : 12)
 • WET VAN 06-08-1993 GEPUBL. OP 09-08-1993
  (GEWIJZIGD ART. : 14)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 30-12-1991 GEPUBL. OP 31-12-1991
  (GEWIJZIGD ART. : 12)
 • WET VAN 12-07-1989 GEPUBL. OP 22-08-1989
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 16-01-1986 GEPUBL. OP 28-01-1986

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  50 uitvoeringbesluiten 14 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie