J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 19 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1970/10/05/1970100504/justel

Titel
5 OKTOBER 1970. - Koninklijk besluit houdende omwerking van het statuut van de [Nationale Maatschappij der luchtwegen (N.M.L.W.)] Inwerkingtreding : 5555-55-55> Zie wijziging(en)

Publicatie : 05-11-1970 nummer :   1970100504 bladzijde : 11158
Dossiernummer : 1970-10-05/30
Inwerkingtreding : 05-11-1970

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4, N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De bepalingen van de besluitwet van 20 november 1946, tot oprichting van de (Nationale Maatschappij der luchtwegen (N.M.L.W.)), worden in overeenstemming gebracht met de wet van 16 maart 1954, betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, en omgewerkt overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde tekst. <W 1991-03-21/30, art. 169, 002; Inwerkingtreding : 5555-55-55>

  Art. 2. De besluitwet van 20 november 1946, tot oprichting van de (Nationale Maatschappij der luchtwegen (N.M.L.W.)) wordt opgeheven. <W 1991-03-21/30, art. 169, 002; Inwerkingtreding : 5555-55-55>

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

  Art. 4. Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting, Onze Minister van FinanciŽn en Onze Minister van Verkeerswezen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

  Art. N. Bijlage : Statuut van de (Nationale Maatschappij der luchtwegen (N.M.L.W.)). (cf. CN : 1970-10-05/31) <W 1991-03-21/30, art. 169, 002; Inwerkingtreding : 5555-55-55>

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de wet van 16 maart 1954, betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, zoals ze later werd gewijzigd, inzonderheid op artikel 17;
   Overwegende dat de statuten van de [Nationale Maatschappij der luchtwegen (N.M.L.W.)] in overeenstemming dienen te worden gebracht met voornoemde wet van 16 maart 1954, en dat de gehandhaafde of gewijzigde bepalingen met de nieuwe bepalingen tot ťťn tekst moeten worden verwerkt;
   .....
   Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting, van Onze Minister van FinanciŽn en van Onze Minister van Verkeerswezen,

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
 • WET VAN 21-03-1991 GEPUBL. OP 27-03-1991
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 1; 2; BIJL)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 01-08-1986 GEPUBL. OP 21-08-1986
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 31-12-1983 GEPUBL. OP 13-01-1984
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 19 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
  Franstalige versie