J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
3 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1969/07/25/1969072501/justel

Titel
25 JULI 1969. - Koninklijk besluit tot oprichting van de Sociaal-medische Rijksdienst
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 27-03-1991 en tekstbijwerking tot 13-12-2013)

Publicatie : 13-12-1969 nummer :   1969072501 bladzijde : 12076
Dossiernummer : 1969-07-25/01
Inwerkingtreding : 23-12-1969

Tekst Begin
[Opgeheven bij] <KB 2013-12-01/08, art. 56,1į, 004; Inwerkingtreding : 23-12-2013>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 01-12-2013 GEPUBL. OP 13-12-2013
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • WET VAN 13-12-2010 GEPUBL. OP 31-12-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • WET VAN 21-03-1991 GEPUBL. OP 27-03-1991
  (GEWIJZIGD ART. : 2)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  3 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie