J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
7 uitvoeringbesluiten 6 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1935/03/27/1935032750/justel

Titel
27 MAART 1935. - Ministerieel besluit. Uitvoering van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935, tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 27-03-1991 en tekstbijwerking tot 07-05-2020)

Publicatie : 05-04-1935 nummer :   1935032750 bladzijde : 2197       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1935-03-27/30
Inwerkingtreding : 15-04-1935
Opheffing : 17-05-2020

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2020-05-04/04, art. 6, 007; Inwerkingtreding : 17-05-2020>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 04-05-2020 GEPUBL. OP 07-05-2020
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 21-02-2017 GEPUBL. OP 27-02-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 44)
 • originele versie
 • WET VAN 13-12-2010 GEPUBL. OP 31-12-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 15; 18; 21)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 09-05-2007 GEPUBL. OP 29-05-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 5; 15; 34)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 18-12-2001 GEPUBL. OP 25-12-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : 19; 33; 42)
 • WET VAN 21-03-1991 GEPUBL. OP 27-03-1991
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 15; 18; 19; 21)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  7 uitvoeringbesluiten 6 gearchiveerde versies
  Franstalige versie