J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 37 uitvoeringbesluiten 26 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1921/06/27/1921062701/justel

Titel
27 JUNI 1921. - [Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen] (Opschrift vervangen door W 2016-12-25/14, art. 38, 021; Inwerkingtreding : 01-01-2017)
(NOTA : opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35; Inwerkingtreding : 01-05-2019, en uiterlijk op 01-01-2020)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 26-07-1991 en tekstbijwerking tot 04-04-2019)

Publicatie : 01-07-1921 nummer :   1921062701 bladzijde : 5409       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1921-06-27/01
Inwerkingtreding : 11-07-1921

Inhoudstafel Tekst Begin
EERSTE TITEL.
HOOFDSTUK I.
Art. 1-2, 2bis, 2ter, 3, 3bis, 3ter, 4-13, 13bis, 14, 14bis, 15-19, 19bis, 20-26, 26bis, 26ter, 26quater, 26quinquies, 26sexies, 26septies
HOOFDSTUK II.
Art. 26octies
HOOFDSTUK III.
Art. 26novies
TITEL II.
Art. 27-45
TITEL III.
Art. 46-57
TITEL IIIbis.
Art. 58
TITEL IIIter.
Art. 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 58/5
TITEL IIIquater.
Art. 58/6, 58/7, 58/8, 58/9, 58/10
TITEL IIIquinquies.
Art. 58/11, 58/12
TITEL IV.
Art. 59-60
TITEL V.
Art. 61

Tekst Inhoudstafel Begin
EERSTE TITEL.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  HOOFDSTUK I.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Artikel 1.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 2.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 2bis.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 2ter.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 3.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 3bis.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 3ter.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 4.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 5.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 6.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 7.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 8.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 9.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 10.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 11.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 12.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 13.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 13bis.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 14.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 14bis.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 15.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 16.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 17.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 18.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 19.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 19bis.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 20.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 21.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 22.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 23.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 24.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 25.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 26.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 26bis.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 26ter.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 26quater.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 26quinquies.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 26sexies.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 26septies.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  HOOFDSTUK II.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 26octies.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  HOOFDSTUK III.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 26novies.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  TITEL II.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 27.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 28.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 29.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 30.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 31.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 32.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 33.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 34.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 35.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 36.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 37.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 38.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 39.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 40.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 41.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 42.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 43.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 44.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 45.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  TITEL III.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 46.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 47.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 48.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 49.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 50.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 51.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 52.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 53.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 54.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 55.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 56.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 57.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  TITEL IIIbis.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 58.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  TITEL IIIter.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 58/1.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 58/2.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 58/3.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 58/4.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 58/5.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  TITEL IIIquater.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 58/6.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 58/7.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 58/8.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 58/9.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 58/10.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  TITEL IIIquinquies.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 58/11.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 58/12.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  TITEL IV.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 59.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 60.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  TITEL V.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 61.
  <Opgeheven bij W 2019-03-23/06, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-05-2019>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   ...

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • WET VAN 23-03-2019 GEPUBL. OP 04-04-2019
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • WET VAN 30-07-2018 GEPUBL. OP 05-09-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 17)
 • originele versie
 • WET VAN 15-04-2018 GEPUBL. OP 27-04-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 16; 17; 26octies; 26novies; 31; 37; 51; 53; 58)
 • originele versie
 • WET VAN 18-09-2017 GEPUBL. OP 06-10-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 58/11; 58/12)
 • originele versie
 • WET VAN 11-08-2017 GEPUBL. OP 11-09-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 18; 39) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • WET VAN 11-08-2017 GEPUBL. OP 11-09-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 18; 39)
 • originele versie
 • WET VAN 06-07-2017 GEPUBL. OP 24-07-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 16; 33; 54)
 • originele versie
 • WET VAN 25-12-2016 GEPUBL. OP 30-12-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 58/1; 58/2; 58/3; 58/4; 58/5; 58/6; 58/7; 58/8; 58/9; 58/10)
 • originele versie
 • WET VAN 25-04-2014 GEPUBL. OP 14-05-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 17; 37; 53)
 • originele versie
 • WET VAN 24-06-2013 GEPUBL. OP 10-07-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 5)
 • originele versie
 • WET VAN 14-01-2013 GEPUBL. OP 01-03-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 26octies; 26novies; 31; 37; 51; 53)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 25-08-2012 GEPUBL. OP 17-09-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 17; 37; 53)
 • originele versie
 • WET VAN 30-12-2009 GEPUBL. OP 15-01-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : 17; 37; 53; 58)
 • originele versie
 • WET VAN 06-05-2009 GEPUBL. OP 19-05-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : NL6; 9; 10; 26NOVIES)
 • originele versie
 • WET VAN 23-03-2007 GEPUBL. OP 28-03-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 17)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2004 GEPUBL. OP 31-12-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 51; 53; 54; 58)
  (GEWIJZIGDE ART. : 17; 26OCT; 37; 53)
  (GEWIJZIGDE ART. : 16; 27; 29; 30; 31; 33; 46; 48; 50)
 • originele versie
 • WET VAN 09-07-2004 GEPUBL. OP 15-07-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 10; 17; 26OCT; 37; 53; 2; 28)
 • originele versie
 • WET VAN 22-12-2003 GEPUBL. OP 31-12-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • WET VAN 16-01-2003 GEPUBL. OP 05-02-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 16; 17; 26OCT; 26NOV; 31; 37)
 • originele versie
 • WET VAN 02-05-2002 GEPUBL. OP 11-12-2002
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 2BIS; 2TER; 3; 3BIS; 3TER)
  (GEWIJZIGDE ART. : 4-13; 13BIS; 14; 14BIS; 15-19)
  (GEWIJZIGDE ART. : 19BIS; 20-23; NL24; 25; 26; 26OCT)
  (GEWIJZIGDE ART. : 26NOV; 27-45; 46-58)
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 53; 54; 59; 60; 55; 61)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-07-2000 GEPUBL. OP 30-08-2000
  (GEWIJZIGDE ART. : 15; 16; 36)
 • originele versie
 • WET VAN 30-06-2000 GEPUBL. OP 09-08-2000
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 10; 26)
 • originele versie
 • WET VAN 19-11-1998 GEPUBL. OP 10-12-1998
  (GEWIJZIGD ART. : 16)
 • originele versie
 • WET VAN 25-11-1997 GEPUBL. OP 31-12-1997
  (GEWIJZIGD ART. : 14)
 • WET VAN 13-04-1995 GEPUBL. OP 17-06-1995
  (GEWIJZIGDE ART. : 26BIS; 26TER; 26QUA; 26QUI)
  (GEWIJZIGDE ART. : 26SEX; 26SEPT)
 • WET VAN 18-07-1991 GEPUBL. OP 26-07-1991
  (GEWIJZIGDE ART. : 16; 36)
 • WET VAN 28-06-1984 GEPUBL. OP 12-07-1984

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Bescheiden. _ Memorie van toelichting en wetsontwerp, nr 375. Vergadering van 22 Juni 1920. Zittijd 1920-1921. KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Bescheiden. _ Verslag namens de centrale afdeeling uitgebracht door den heer Tibbaut, nr 193. Vergadering van 25 Maart 1921. _ Tekst bij eerste stemming aangenomen, nr 267. Vergadering van 12 Mei 1921. _ Amendement ingediend door den heer Van Dievoet, nr 276. Handelingen. _ Algemeene behandeling. Vergadering van 11 Mei 1921, bl. 1191 en volgende. _ Vervolg van de algemeene behandeling. Vergadering van 12 Mei 1921 (namiddag), bl. 1212 en volgende. _ Behandeling der artikelen. Vergadering van 12 Mei 1921 (namiddag), bl. 1112 en volgende. _ Tweede stemming over de gewijzigde artikelen. Vergadering van 18 Mei 1921, bl. 1238. _ Hoofdelijke stemming. Vergadering van 18 Mei 1921, bl. 1244. SENAAT. Bescheiden. _ Tekst door de Kamer aangenomen, nr 128. _ Verslag door den heer Braun ingediend namens de commissie van justitie, nr 135. Vergadering van 2 Juni 1921. Handelingen. _ Algemeene behandeling. Vergadering van 14 Juni 1921, bl. 635-637. _ Hoofdelijke stemming. Vergadering van 14 Juni 1921, bl. 647.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 37 uitvoeringbesluiten 26 gearchiveerde versies
  Franstalige versie