J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden 2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1919/10/25/1919102551/justel

Titel
25 OKTOBER 1919. - [Wet tot verlening van rechtspersoonlijkheid aan de internationale verenigingen met menslievend, godsdienstig, wetenschappelijk, artistiek of paedagogisch doel.] (W 06-12-1954, art. 1) -
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-01-1987 en tekstbijwerking tot 09-08-2000) Zie wijziging(en)

Publicatie : 05-11-1919 nummer :   1919102551 bladzijde : 5872
Dossiernummer : 1919-10-25/32
Inwerkingtreding : 15-11-1919
Opheffing : 01-07-2003

Tekst Begin
(Opgeheven) <W 2002-05-02/51, art. 67, 003; Inwerkingtreding : 01-07-2003>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • WET VAN 02-05-2002 GEPUBL. OP 11-12-2002
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • WET VAN 30-06-2000 GEPUBL. OP 09-08-2000
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 8)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Begin
     Zittijd 1906-1907. KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Bescheiden. _ Wetsvoorstel van den heer Tibbaut, nr 219. Vergadering van 26 Juli 1907. Zittijd 1908-1909. KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Bescheiden. _ Wetsvoorstel van den heer P. Janson, nr 90. Vergadering van 3 Februari 1909. Zittijd 1909-1910. KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Bescheiden. _ Verslag ingediend door den heer Van Cleemputte uit naam van de commissie, nr 221. Vergadering van 3 Mei 1910. Zittijd 1912-1913. KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Bescheiden. _ Wetsvoorstel van den heer Tibbaut, nr 330. Vergadering van 23 Juli 1913 _ Verslag ingediend door den heer Poncelet uit naam van de commissie, nr 378. Vergadering van 19 Augustus 1913. Zittijd 1918-1919. Handelingen. _ Algemeene behandeling en aanneming der artikelen. Vergadering van 24 September 1919 (namiddagzitting), bl. 1696 en volgende. _ Stemming bij naamafroeping over het geheele voorstel. Vergadering van 25 September 1919 (namiddagzitting), bl. 1742. SENAAT. Bescheiden. _ Tekst van het door de Kamer aangenomen ontwerp, nr 177. _ Verslag van graaf Gob'et d'Alviella uit naam van de commissie van Justitie, nr 228. Vergadering van 14 Octobre 1919. Handelingen. _ Algemeene behandeling, behandeling der artikelen. Vergadering van 16 October 1919. _ Stemming bij naamafroeping. Vergadering van 17 October 1919.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie