J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1884/04/15/1884041550/justel

Titel
15 APRIL 1884. - Wet betreffende de landbouwleningen.
(NOTA : Er is geen officiŽle Nederlandse tekst voorhanden; de hierna volgende tekst is een vrije vertaling, met uitzondering van de wijzigingen)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 02-08-2013 en tekstbijwerking tot 02-08-2013)

Publicatie : 11-05-1884 nummer :   1884041550 bladzijde : 1805
Dossiernummer : 1884-04-15/30
Inwerkingtreding : 21-05-1884
Opheffing : 01-01-2017

Inhoudstafel Tekst Begin

Tekst Inhoudstafel Begin
[Opgeheven] <W 2013-07-11/19, art. 104, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2018. Overgangsbepalingen art. 107>

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • WET VAN 11-07-2013 GEPUBL. OP 02-08-2013

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie