J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/05/20/2016202640/justel

Titel
20 MEI 2016. - Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van elektromagnetische velden op het werk
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 02-06-2017 en tekstbijwerking tot 02-06-2017)

Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 10-06-2016 nummer :   2016202640 bladzijde : 35273       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-05-20/09
Inwerkingtreding : 20-06-2016
Opheffing : 12-06-2017

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1946021151       

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2017-04-28/16, art. 2,7į, 002; Inwerkingtreding : 12-06-2017>
Erratum Tekst Begin

originele versie
2016203459
PUBLICATIE :
2016-07-06
bladzijde : 41722

ErratumWijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 28-04-2017 GEPUBL. OP 02-06-2017

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Erratum Franstalige versie