J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
2 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2015/10/26/2015003359/justel

Titel
26 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de programmawet van 27 december 2004
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-06-2016 en tekstbijwerking tot 30-06-2016)

Bron : FINANCIEN
Publicatie : 30-10-2015 nummer :   2015003359 bladzijde : 66451       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2015-10-26/02
Inwerkingtreding : 01-11-2015
Opheffing : 01-11-2015

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2004021170       

Tekst Begin
[Opgeheven] <W 2016-06-27/02, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 01-11-2015>
Erratum Tekst Begin

originele versie
2015003384
PUBLICATIE :
2015-11-09
bladzijde : 68002

Avis rectificatifWijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • WET VAN 27-06-2016 GEPUBL. OP 30-06-2016

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    2 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
    Erratum Franstalige versie