J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2015/09/11/2015014222/justel

Titel
11 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 augustus 2015 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

Bron :
MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 21-09-2015 nummer :   2015014222 bladzijde : 58983       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2015-09-11/02
Inwerkingtreding : 01-10-2015

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De wet van 10 augustus 2015 treedt in werking op 22 juni 2015.

  Art. 2. De Vicepremier minister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 11 september 2015.
FILIP
Van Koningswege :
De Vicepremier minister en minister van Ontwikkelings-
samenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post,
Alexander DE CROO

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 10 augustus 2015 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, het artikel 4;
   Gelet op het advies van de inspecteur van financiŽn, gegeven op 1 april 2015;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting gegeven op 17 april 2015;
   Op de voordracht van de Vicepremier minister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie