J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
9 DECEMBER 2014. - Aanpassing op 1 januari 2015 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131)


Bron :
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 09-12-2014 nummer :   2014206709 bladzijde : 100471       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-12-09/01
Inwerkingtreding : 01-01-2015

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1978070303       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. M

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel M. Gezien het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden voor het derde trimester 1984 was vastgesteld op 185,9 (basis 100 in 1975) en voor het derde trimester 2014 108,90 (basis 100 in 2010) bedroeg, worden op 1 januari 2015 de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aangepast volgens de volgende formule :
  108,90/185,9 x 0,51362 x 0,736756 x 0,750638
  Dit resultaat wordt vermenigvuldigd met de bedragen die op 1 januari 1985 van toepassing waren.
  0,51362 = omzettingscoŽfficiŽnt basis 1975-1988
  0,736756 = omzettingscoŽfficiŽnt basis 1988-1997
  0,750638 = omzettingscoŽfficiŽnt basis 1997-2010
  Op 1 januari 2015 wordt bijgevolg het bedrag van:
  a) 16.100 EUR, bedoeld bij de artikelen 22bis, 65 en 104, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000, op 33.203 EUR gebracht;
  b) 32.200 EUR, bedoeld bij de artikelen 65 en 69, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000, op 66.406 EUR gebracht.

Begin Eerste woord Laatste woord
Inhoudstafel
Franstalige versie