J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2013/08/30/2013205007/justel

Titel
30 AUGUSTUS 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 02-06-2017 en tekstbijwerking tot 02-06-2017)

Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 07-10-2013 nummer :   2013205007 bladzijde : 69620       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-08-30/51
Inwerkingtreding : 17-10-2013
Opheffing : 12-06-2017

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1946021151        2004202002        2005201207        1947092750       

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2017-04-28/17, art. 2,3į, 002; Inwerkingtreding : 12-06-2017>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 28-04-2017 GEPUBL. OP 02-06-2017

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie