J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2012/10/10/2012204915/justel

Titel
10 OKTOBER 2012. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 14-04-2016 en tekstbijwerking tot 02-06-2017)

Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 05-11-2012 nummer :   2012204915 bladzijde : 66449       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2012-10-10/05
Inwerkingtreding : 15-11-2012
Opheffing : 12-06-2017

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2004200547        1946021151        1997012552       

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2017-04-28/14, art. 2,4į, 003; Inwerkingtreding : 12-06-2017>
Erratum Tekst Begin

originele versie
2013201675
PUBLICATIE :
2013-03-20
bladzijde : 16699

ErratumWijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 28-04-2017 GEPUBL. OP 02-06-2017
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 25-03-2016 GEPUBL. OP 14-04-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : 34; 35; 36; 38; N2)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie