J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2010/12/15/2010201172/justel

Titel
15 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 10-04-2014 en tekstbijwerking tot 02-06-2017)

Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 28-12-2010 nummer :   2010201172 bladzijde : 82475       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2010-12-15/07
Inwerkingtreding : 01-01-2011
Opheffing : 12-06-2017

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1946021151       

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2017-04-28/26, art. 2,4į, 003; Inwerkingtreding : 12-06-2017>
Erratum Tekst Begin

originele versie
2011200616
PUBLICATIE :
2011-02-08
bladzijde : 9685

ErratumWijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 28-04-2017 GEPUBL. OP 02-06-2017
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 09-03-2014 GEPUBL. OP 10-04-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 7; 10)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie