J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
3 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2007/02/05/2007014022/justel

Titel
5 FEBRUARI 2007. - Wet betreffende de maritieme beveiliging
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 04-03-2014 en tekstbijwerking tot 01-08-2019)

Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 27-04-2007 nummer :   2007014022 bladzijde : 22499       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2007-02-05/32
Inwerkingtreding : 07-05-2007
Opheffing : 01-09-2020

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1972060502       

Tekst Begin
[Opgeheven] <W 2019-05-08/14, art. 117, 004; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • WET VAN 08-05-2019 GEPUBL. OP 01-08-2019
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • WET VAN 11-08-2017 GEPUBL. OP 25-08-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 25)
 • originele versie
 • WET VAN 19-11-2013 GEPUBL. OP 04-03-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 5; 6; 18; 20; 27)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  3 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie