J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2005/08/31/2005012415/justel

Titel
31 AUGUSTUS 2005. - Koninklijk besluit betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 02-06-2017 en tekstbijwerking tot 02-06-2017)

Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 15-09-2005 nummer :   2005012415 bladzijde : 40118       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2005-08-31/38
Inwerkingtreding :
25-09-2005 (Art.25)     (Art.26)     A27

Opheffing : 12-06-2017

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1946021151        2001012050        1947092750       

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2017-04-28/15, art. 2,4į, 002; Inwerkingtreding : 12-06-2017>
Erratum Tekst Begin

originele versie
2006012400
PUBLICATIE :
2006-08-22
bladzijde : 41685

ErratumWijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 28-04-2017 GEPUBL. OP 02-06-2017

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Erratum Franstalige versie