J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2005/01/19/2004012392/justel

Titel
19 JANUARI 2005. - Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook. Zie wijziging(en)

Bron :
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 02-03-2005 nummer :   2004012392 bladzijde : 8202       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2005-01-19/39
Inwerkingtreding : 01-04-2005

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1946021151       

Tekst Begin
[Opgeheven bij] <W 2009-12-22/05, art. 17,3į, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2010>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • WET VAN 22-12-2009 GEPUBL. OP 29-12-2009

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie