J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
3 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2004/07/06/2004202002/justel

Titel
6 JULI 2004. - Koninklijk besluit betreffende de werkkledij.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 15-01-2007 en tekstbijwerking tot 02-06-2017)

Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 03-08-2004 nummer :   2004202002 bladzijde : 58674       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2004-07-06/35
Inwerkingtreding : 13-08-2004
Opheffing : 12-06-2017

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1946021151       

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2017-04-28/17, art. 2,1į, 004; Inwerkingtreding : 12-06-2017>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 28-04-2017 GEPUBL. OP 02-06-2017
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 30-08-2013 GEPUBL. OP 07-10-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 10)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 19-12-2006 GEPUBL. OP 15-01-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 6; 7)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie